Kørselsforbud

– KØREKORTET PÅ PRØVE I 3 ÅR

De første år med et nyt kørekort er de “farligste”. Her er der risiko for at blive involveret i en trafikulykke størst. Derfor er kørekortet nu på “prøve” i de første 3 år. Overtræder du færdselsloven groft inden for de første 3 år, efter du har fået dit kørekort, får du et kørselsforbud.

Et kørselsforbud betyder, at du ikke må køre bil igen, før du har gennemgået særlig køreundervisning ( både teori og praksis) og/eller gennemgået kursus i Alkohol, Narko og Trafik (ANT kursus) samt gennemført en kontrollerende køreprøve. Denne prøve vil normalt kræves aflagt i den køretøjskategori, som du førte, da du fik kørselsforbuddet.

Ved kørselsforbud er der en del regler der skal følges. Her er blot nogle af de vigtigste.

SÆRLIG KØREUNDERVISNING
Hvis frakendelsen skyldes kørselsfejl, er der krav om, at du skal gennemgå særlig køreundervisning. Her skal undervisningen dokumenteres ved brug af en lektionsplan (logbog) på samme måde som dengang du tog dit kørekort første gang.

Undervisningsforløbet skal strække sig over mindst 8 undervisningsdage, og du skal igennem minimum 8 teorilektioner og mindst have 8 kørelektioner i trafikken af 45 minutters varighed. Herefter kan du booke din teoriprøve.

Teori og praktisk undervisning skal integreres, og følge lektionsplanen på samme måde, som da du tog dit kørekort første gang.

Hvis du holder pauser i over 3 mdr. skal du begynde forfra på din undervisning.

ANT-KURSUS (KURSUS I ALKOHOL, NARKO OG TRAFIK)
Er der udstedt kørselsforbud i forbindelse med alkohol eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, skal kursusbevis fra et ANT-kursus (afholdes af Regionerne) medbringes ved undervisningens start.

VÆR OPMÆRKSOM PÅ
Skyldes kørselsforbuddet alene spirituskørsel eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, og ingen kørselsfejl, skal du i stedet for “særlig køreundervisning” gennemføre et ANT kursus (Alkohol, Narko og Trafik kursus) og en kontrollerende køreprøve.

KONTROLLERENDE KØREPRØVE
Teoriprøven
Teoriprøven er en normal teoriprøve med 25 billeder, hvor du max må have 5 fejl.

Køreprøven
Den praktiske prøve skal foregå i en godkendt skolevogn, som vi stiller til rådighed for dig under prøven. Under prøven dirigerer den prøvesagkyndige dig rundt i trafikken i mindst 25 minutter.

Inden kørslen skal du foretage og forklare kontrol af udstyr på køretøjet f.eks. bremser. Prøven bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering af kørslen samt kontrol af udstyr.

product_car

Kørselsforbud (SPAR 1.095 kr.)

5.495,00 DKK

Ubegrænset teori, 8 praktiske kørelektioner á 45 min, berammelsesgebyr og adgang til teoriundervisning.dk (onlineteori).

Udover lovpakken skal du betale for:

- Ekstra praktiske lektioner á 45 min - Bil (ved køb af lovpakke) 500,-
- Praktisk prøve bil (inkl. 1 times forberedelse) 1.500,-
- Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen (generhverver) 890,-