Generhvervelse

Skal du generhverve dit kørekort, så kan Birkerød Køreskole hjælpe dig med at komme ud på vejen igen. Hvad enten du har betinget frakendelse, ubetinget frakendelse af førerretten eller kørselsforbud, hjælper vi dig trygt igennem forløbet.

auto-automobile-automotive-blur-451590

Generhverv kørekort

Har du fået en betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten, skal du op til en kontrollerende køreprøve som består af en teoriprøve og en praktisk køreprøve.

BETINGET FRAKENDELSE
Ved en betinget frakendelse må du køre fortsat køre bil efter der er afsagt dom på betingelse af, at du gennemfører og består en kontrollerende køreprøve inden for en given tidsfrist. Tidsfristen fastsættes typisk til 6 måneder efter du har modtaget din dom/meddelelse om betinget frakendelse. Hvis du overskrider tidsfristen, uden at have bestået en kontrollerende køreprøve, inddrager politiet dit kørekort.

Derfor er det en god idé at starte på din generhvervelse snarest muligt efter du har modtaget brev fra politiet om, at du skal op til en kontrollerende køreprøve, så du ikke risikerer, at miste kørekortet.

UBETINGET FRAKENDELSE
Ved en ubetinget frakendelse mister du førerretten ind til dommen udløber. Herefter skal du gennemføre og bestå en kontrollerende køreprøve. Du kan tidligst aflægge praktisk prøve 1 måned før dommens udløb. Du vil dog tidligst kunne få førerretten tilbage samme dag, som dommen udløber. Det er derfor en god idé at påbegynder ansøgningen om generhvervelse af førerretten i god tid inden dommens udløb.

ANT-KURSUS (KURSUS I ALKOHOL, NARKO OG TRAFIK)
Har du fået en betinget eller ubetinget frakendelse i forbindelse med alkohol eller kørsel under påvirkning af bevidsthedspåvirkende stoffer, skal kursusbevis fra et ANT-kursus (afholdes af Regionerne) medbringes ved undervisningens start.

KONTROLLERENDE KØREPRØVE
Teoriprøven
Teoriprøven er en normal teoriprøve med 25 billeder, hvor du max må have 5 fejl.

Køreprøven
Den praktiske prøve skal foregå i en godkendt skolevogn, som vi stiller til rådighed for dig under prøven. Under prøven dirigerer den prøvesagkyndige dig rundt i trafikken i mindst 25 minutter.

Inden kørslen skal du foretage og forklare kontrol af udstyr på køretøjet f.eks. bremser. Prøven bedømmes på baggrund af en helhedsvurdering af kørslen samt kontrol af udstyr.

På Birkerød Køreskole tilbyder vi, at den kontrollerende køreprøve både kan afholdelse i bil med manuelt gear eller i bil med automatisk gear.

Vi har lavet et pakketilbud til dig, der skal generhverve dit kørekort.

Har du fået kørselsforbud kan du læse mere indhold og pakken her.

Generhvervelse af kørekort (SPAR 845 kr.)

1.850,00 DKK

Ubegrænset teori (på køreskole max 1 år) og adgang til teoriundervisning.dk (onlineteori) i 120 dage.

Udover lovpakken skal du betale for:

- Ekstra praktiske lektioner á 45 min - Bil (ved køb af lovpakke) 500,-
- Praktisk prøve bil (inkl. 1 times forberedelse) 1.500,-
- Prøvegebyr til Færdselsstyrelsen (generhverver) 890,-